Zajęcia na odległość

W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce KORONAWIRUSEM, kierując się względami bezpieczeństwa w celu
zminimalizowania ryzyka zachorowalności Dyrektor Zespołu Szkół  nr 3 w  Hrubieszowie  informuje, że  zajęcia dydaktyczne na terenie
szkoły do dnia 12.04.2020 są odwołane
Będą się natomiast odbywać zajęcia w trybie on-line. Więcej technicznych informacji znajdują się na grupie uczniowskiej. Szczegółowe informacje będą zamieszczone jutro na stronie szkolnej.
Nadal proszę sprawdzać kilka razy dziennie maile klasowe! 
W  pilnych  sprawach  kontakt: telefoniczny pod numerem 509 252 781

Dyrektor ZS nr 3 Dariusz Szadowski