Nauczyciele języka polskiego

Mariola Brudnowska
Marta Czerwińska
Grażyna Lisowska
Agnieszka Szymanik – Lipska
Robert Szwanc
 

Nauczyciele matematyki

Barbara Dąbrowska
Mariusz Malon
Kamil Rząd
Dariusz Szadowski (dyrektor szkoły)
 

Nauczyciele języka angielskiego

Robert Derlak
Marlena Kudiuk – Szozda
Agnieszka Szkutnik
Justyna Molska
Jolanta Szadowska
Agnieszka Szymanik – Lipska
 

Nauczyciele języka rosyjskiego

Marta Czerwińska
 

Nauczyciel języka niemieckiego

Anna Kozłowska
 

Nauczyciele historii i wos

Iwona Szkalej
Marek Klamer
Adam Zezula
 

Nauczyciele religii

Ewa Mielniczuk
Danuta Paszek
ks. Paweł Głowik
 

Nauczyciele w-f

Krzysztof Brudnowski
Marek Obszyński
Marcin Nowak

Nauczyciele informatyki
i technologii informacyjnej

Joanna Nieradko
Kamil Rząd
 

Nauczyciele biologii

Anna Szadowska
Monika Pisiewicz
 

Nauczyciel geografii

Jan Pawłowski
Jadwiga Pakuła-Jastrząb
 

Nauczyciel języka łacińskiego

Elżbieta Jezierska


Nauczyciele filozofii

Marta Czerwińska
 

Nauczyciel chemii

Krystyna Wójtowicz (vice dyrektor szkoły)
Bożena Baran

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Sadowska-Marciniuk
 

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Grzegorz Dubicki
 

Nauczyciel teorii wojskowości

Robert Łubkowski
 

Nauczyciele biblioteki

Ewa Gołębiowska
Danuta Paszek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Joanna Nieradko
 

Pedagog szkolny

Ewa Łopocka-Dyjak