Ważne informacje dla uczniów

Kształcenie na odległość

Ważne informacje dotyczące kształcenia na odległość: otwórz

W razie pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas lub z Dyrektorem szkoły.