Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą:

 • zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
 • sprzyjającą rozwojowi talentów,
 • dbającą o dobre wychowanie uczniów,
 • przygotowującą do dalszego kształcenia na miarę wyzwań współczesnego świata,
 • promującą zdrowy styl życia i dbałość o naturalne środowisko,
 • uczącą poszanowania godności własnej i innych.
Intencją grona pedagogicznego jest pamiętanie, że okres nauki to także piękny czas młodości i należnych jej praw.

Model absolwenta

Pragniemy, aby nasz absolwent:

 • był osobą dojrzałą moralnie, intelektualnie, emocjonalnie i społecznie,
 • odróżniał dobro od zła, prawdę od manipulacji, piękno od brzydoty i postępował zgodnie z tym systemem wartości,
 • był patriotą szanującym własną ojczyznę, jej dorobek, społeczeństwo i rodzinę, innych ludzi oraz środowisko naturalne,
 • był osobą dbającą o godność własną i innych,
 • wyznaczał sobie nowe cele, ustawicznie się rozwijał, adaptował do nowych warunków społecznych i wyzwań współczesności.