Działalność SK PCK

W naszym liceum funkcjonuje Szkolne Koło PCK pod nadzorem prof. Jolanty Szadowskiej i prof. Moniki Pisiewicz. Kompetencje PCK jako ruchu humanitarnego są zróżnicowane. 135 lat temu, kiedy to powstał PCK, zadania jakie mu wyznaczono różniły się od tych, które realizuje się obecnie w naszej szkole. Pierwotnie PCK był przecież charytatywną organizacją genewskich obywateli, którzy pod nadzorem głównego fundatora i pomysłodawcy utworzyli Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym. Następnie przekształcono go w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK). Ten za ograniczał się tylko do pomocy rannym i tym wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku działań (MKCK).

Współcześnie kompetencje tej organizacji idą znacznie dalej. Wszystkich wolontariuszy PCK łączy niesienie pomocy potrzebującym i cierpiącym bez czynienia między nimi różnic. Pomoc ta polega między innymi na trosce o rannych podczas wojny, ochronie ludności na terenach okupowanych, udzielaniu pomocy upośledzonym fizycznie i umysłowo, odwiedzaniu więźniów, niesieniu ratunku ofiarom klęsk żywiołowych, łączeniu członków rodzin rozdzielonych podczas katastrof i wojen, prowadzeniu kursów sanitarnych, popieraniu krwiodawstwa… Można by tak wymieniać i wymieniać.

Lista kompetencji naszego szkolnego PCK nie jest, co prawda tak bogata, lecz i tak mamy się czym poszczycić. Robimy wiele, tyle ile w naszej mocy. Z dwóch kierunków działań realizowanych przez PCK, tzn. profilaktyki zdrowotnej i lecznictwa nasze szkolne PCK wypełnia tylko pierwszy rodzaj działalności. Nasza praca polega na popularyzowaniu wiedzy o zdrowiu i podstawowych zasadach higieny, pielęgnacji zdrowia wśród młodzieży szkolnej przez prowadzenie kursów ratownictwa, organizowanie konkursów prozdrowotnych, kącików czystości w szkołach (urządziliśmy ostatnio kącik zieleni na górnym korytarzu). Zasadniczym celem działalności oświatowo – zdrowotnej PCK jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu zdrowotności naszego społeczeństwa uczniowskiego, co spowodowałoby podwyższenie frekwencji. Dążymy do tego przez popularyzowanie zagadnień higieny osobistej człowieka i higieny otoczenia, przez promowanie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska, zapobieganie patologiom społecznym i chorobom cywilizacyjnym (w tym: narkomanii, alkoholizmowi, czy paleniu papierosów wśród młodzieży).

Nie sposób wymienić wszystkich zadań wykonywanych przez nasze PCK. Można ogólnie powiedzieć, że pracujemy na rzecz zdrowia i życia ludzkiego oraz wszechstronnej, wzajemnej pomocy w każdej okoliczności.

Na pewno mamy jeszcze wiele do zrobienia, dlatego też zwracamy się z prośbą o pomoc w uzupełnianiu naszego banku pomysłów. Jeśli przyjdzie wam coś ciekawego do głowy, co moglibyśmy wykorzystać w naszej prozdrowotnej działalności, to podzielcie się tym z nami. Będziemy wdzięczni za każdą radę.

1. Dlaczego warto wstąpić do SK PCK? Będąc członkiem SK PCK Masz okazję by wykorzystać swój potencjał do czynienia dobra i pomagania innym, Uczysz się współczucia,, empatii, życzliwości, cierpliwości, wyrozumiałości i dzielenia się tym, co masz z innymi, dostrzegasz w bliźnim człowieka, któremu zawsze należy się Twój szacunek i uśmiech, stajesz się lepszym człowiekiem i lepszym uczniem.

2. Kto może należeć do SK PCK? Każdy. Wystarczy tylko być uczniem lub pracownikiem naszej szkoły i mieć niespożytą energię do tego by bezinteresownie pomagać innym.

3. Honorowi dawcy krwi. Honorowe krwiodawstwo jest bezinteresownym, dobrowolnym aktem. Jeżeli spytasz, co na tym zyskujesz odpowiemy Ci: „Satysfakcję”. Ale prawdą jest także, że oddając regularnie krew zyskujesz poczucie bezpieczeństwa – wszakże przystępując do kolejnych donacji znajdujesz się pod stałą kontrolą lekarza, a pomyślne przejście procedury kwalifikacyjnej jest świadectwem dobrego stanu zdrowia. Nie wahaj się dłużej. Twoja krew – to dar życia – to najcenniejsze co możesz podarować. Pomyśl tylko, że możesz w ten sposób ocalić życie choremu dziecku, ofierze wypadku lub pacjentowi na stole operacyjnym. W naszej szkole już ponad 39 uczniów oddało krew to jest ponad 15 litrów krwi.

4. Wolontariat. Jeśli masz odrobinę wolnego czasu. Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności. Jeśli masz chęć dobrowolnego, bezpłatnego działania na rzecz innych. Jeśli pragniesz zdobyć nowe doświadczenia, zrobić coś pożytecznego. Jeśli chcesz nawiązać nowe znajomości, zmienić otoczenie. Jeśli chociaż z jednym z tych stwierdzeń się zgadzasz, masz szansę zostać wolontariuszem. Wolontariusz to inaczej ochotnik świadczący miłość bliźniemu, ofiarowujący dar serca, dar siebie, to osoba świadcząca bezinteresownie dobroć. Praca wolontariusza, to posługa, „dotykanie” codziennej ludzkiej niedoli i cierpienia, która czyni go innym człowiekiem. Wypełnianie tej posługi wpływa na sposób życia wolontariusza i zmienia jego system wartości. Wolontariusz bardziej niż ktokolwiek inny poprzez wspieranie drugiego człowieka odkrywa i realizuje swoje powołanie do człowieczeństwa.

5. Napisz do nas. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą ze SK PCK i masz ciekawe pomysły.