ERASMUS + w naszej szkole

Usługa transportowa – organizacja transportu międzynarodowego dla 10 osób w ramach projektu Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000018491 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Zapytanie ofertowe    Załącznik nr 1   Załącznik nr 2  Załącznik nr 3

 

Zobacz: Regulamin Pobierz Formularz rekrutacyjny  lub  Prezentację          

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie realizuje projekt pn. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie”
(2021–1–PL01–KA122–SCH–000018491)
, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej m. in. poprzez  wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji uczniów, rozwijaniu międzykulturowej świadomości w wyniku wglądu w kulturę kraju przyjmującego.

Poprzez realizację projektu :
 – zwiększy się jakość edukacji w placówce,
– wzrośnie poziom stosowania nowoczesnych technologii w edukacji uczniów,
– nastąpi rozwój kompetencji językowych w zakresie poszerzania słownictwa dotyczącego edukacji,
– szkoła zyska europejski wymiar,
 – nastąpi  usprawnianie procesów przyswajania wiedzy przez uczniów, dzięki zaangażowaniu szkolących się nauczycieli w rzeczywiste kulturowe doświadczenia uczenia się.

W  osiągnięciu powyższych celów pomoże organizacja zagranicznych kursów dla kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie ( 10 osób ) wraz z wsparciem przygotowawczym w  okresie od 01.11.2021 r.  do 31.10.2022 r.

Projekt wpisuje się w plan strategiczny rozwoju placówki, którego główne założenia to wdrażanie innowacji, nawiązywanie i poszerzanie kontaktów międzynarodowych, nieustanne podnoszenie umiejętności językowych i kluczowych kompetencji zawodowych poprzez kadrę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w placówce.   

W projekcie zaplanowano  realizację  kursu w Portugalii. Wyjazd będzie trwał  14 dni ( 12 dni pobytu, 2 dni podróży ) . Zaplanowano również program kulturowy i wsparcie przed wyjazdem w postaci zajęć kulturowych, zajęć z języka angielskiego   i z języka portugalskiego oraz cykl spotkań organizacyjnych związanych z wyjazdem. Dodatkowo zostaną wdrożone działania ewaluacyjne i wydarzenia upowszechniające rezultaty.

 Gorąco zapraszamy do udziału w projekcie.

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS +

   Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie rozpoczął rekrutację do projektu „ Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku ! Mobilność kadry Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie” – nr projektu : 2021–1–PL01–KA122–SCH–000018491  współfinansowanego przez Unię Europejską   w  ramach projektu ERASMUS +   .

Osobami uprawnionymi do  wzięcia udziału w projekcie są :

  • nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej placówki oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora edukacji szkolnej, którzy nie są nauczycielami,
  • osoby, które muszą pracować w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą , aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności – np. jako zewnętrzne osoby prowadzące szkolenia, eksperci lub wolontariusze.

10 uczestników zostanie wybranych w  otwartej rekrutacji    w  oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane wszystkim potencjalnym kandydatom a  zgromadzone w  ogólnodostępnym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Kryteria punktowe wyboru uczestników :

  1. przebieg pracy zawodowej ,
  2. zaangażowanie w pracę i rozwój placówki,
  3. poziom języka angielskiego/języka portugalskiego,
  4. udział w szkoleniach/seminariach/warsztatach,
  5. osiągnięcia,
  6. możliwość wprowadzenia zdobytych umiejętności w pracy, otwartość na zmiany, potrzebę rozwoju osobistego i edukacji.

Rekrutacja będzie odbywać się w  dniach od 16 marca 2022 r. do 23  marca 2022 r.

W  przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji.

Wypełnione niebieskim długopisem i podpisane dokumenty ( Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, zaświadczenie, oświadczenie, Unijny Certyfikat Covid lub certyfikat ozdrowieńca lub oświadczenie o przeprowadzeniu i opłaceniu testu Covid w określonym terminie ) należy złożyć w gabinecie dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.    

Zobacz Regulamin 
Pobierz Formularz rekrutacyjny   
Zobacz Prezentację