Klasy mundurowe

Wychowawcy klas mundurowych:

Klasa IM   wychowawca p. Krzysztof Brudnowski

Klasa II Mp1  wychowawca p. Marek Klamer

Klasa II Mp2  wychowawca p. Adam Zezula

Klasa II Mg wychowawca p. Joanna Nieradko

Klasa III M  wychowawca p. Marcin Nowak