Klasy mundurowe

Wychowawcy klas mundurowych w roku szkolnym 2022/2023:

Klasa 1 M2 wychowawca p. Justyna Molska (zdjęcia wyżej)


Klasa 1 M1
 wychowawca p. Joanna Nieradko  

Klasa 2 M  wychowawca p. Marcin Nowak

Klasa 3 M   wychowawca p. Krzysztof Brudnowski

Klasa 4 Mp1  wychowawca p. Marek Klamer

Klasa 4 Mp2  wychowawca p. Adam Zezula