Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki nastąpi 4 lipca 2019 r. o godz. 10.00
Będą wywieszone listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Potwierdzeniem przez kandydatów woli nauki jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie do 8 lipca 2019 r. do godz.14.00