Wojskowa gra terenowa

W dniu 11 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Wojskowej Grze Terenowej.
Grę zorganizowało Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie. Z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej Gra terenowa odbyła się w 16 miastach w Polsce.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 2M OPW: Gąsior Karolina, Gorzelnicki Jakub, Kania Nikola, Trzciński Jakub, Wilkos Maja i Wysocki Adrian oraz uczniowie z klasy 3M: Bielacz Michał, Kalinowski Jakub, Kokoć Klaudia, Mudiuk Kacper i Pachciński Michał.
W grze trzeba było wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną jak i praktycznymi umiejętnościami.
Gra składała się z następujących konkurencji:
– quiz historyczny,
– topografia (wyznaczanie azymutu, orientacja topograficzna, znajomość znaków topograficznych, tabela widoczności – określanie odległości),
– wyzwanie sportowe (konkurencja uzależniona od dyscypliny sportowej),
– pierwsza pomoc (przenoszenie rannego, opatrunek, RKO, AED),
– rzut granatem,
– budowa schronienia (namiot z pałatki, rozpalanie ogniska),
– saper (wykrywanie min, pokonywanie terenu),
– strzelectwo (składanie i rozkładanie broni, nauka strzelania z UST, ładowanie magazynka),
– maskowanie (malowanie twarzy),
– plecak żołnierza (czyli co żołnierz ma w plecaku – zgadywanka).
Konkurencje w ramach Gry miały charakter drużynowy.
Nasi uczniowie zaliczyli wszystkie stacje w niektórych uzyskując maksymalną liczbę punktów.