Wizyta w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Hrubieszowie a Zespołem Szkół nr 3 w Hrubieszowie. 19  września 2019 r.  klasy mundurowe uczestniczyły  w zajęciach zorganizowanych w placówce Straży Granicznej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z warunkami pełnienia służby funkcjonariuszy. Zobaczyli sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane
w codziennej służbie oraz uczestniczyli w szkoleniu psów służbowych. Ponadto, młodzież zapoznała się z procedurą naboru do Straży Granicznej.