Warsztaty dla Ósmoklasistów

             ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie  

zaprasza na

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA ÓSMOKLASISTÓW

 

· zajęcia warsztatowe prowadzone z następujących bloków przedmiotowych:
– język polski

– matematyka
– język obcy (język angielski, język rosyjski lub język niemiecki)

 

· każdy blok przedmiotowy obejmować będzie wykłady i ćwiczenia

· zajęcia warsztatowe w małych grupach, prowadzone raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych

· rozpoczęcie warsztatów: I połowa listopada 2019r.,  zakończenie: kwiecień 2020r.,

· zajęcia warsztatowe przeznaczone dla wszystkich uczniów ósmych klas szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego

 

Korzyści związane z uczestnictwem w warsztatach:

ü powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy,

ü nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,

ü rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów,

ü rozwijanie umiejętności wnioskowania, argumentowania i formułowania opinii,

ü  rozwijanie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym,

ü oswojenie z formą egzaminu,

ü dogodna lokalizacja zajęć.

 

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

ul. Żeromskiego 11,    22-500 Hrubieszów

tel. 84 6962524,    www.zsnr3.pl

 

 Zapisy do 31 października 2019 roku!

Serdecznie zapraszamy

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie