Uwaga uczniowie klas maturalnych!

Przypominam, że zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać do 08.02.2021
w sekretariacie szkoły z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego (zachowanie dystansu, maseczki, dezynfekcja, rękawiczki).
Przydatny link poniżej: Zobacz i przeczytaj
Dyrektor Szkoły Dariusz Szadowski