Test sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW na rok 2022/2023

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 (+oświadczenie)