Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Magdaleny Suchodolskiej

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 30 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych uczniów ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego znalazła się także najlepsza nasza uczennica Magdalena Suchodolska.
Aktu wręczenia dokonali wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, który zaprezentował się w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego.
W roku 2016 stypendium Premiera, w wysokości 2580 zł, uzyskało 237 uczniów z województwa lubelskiego. Przyznawane jest ono najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby je dostać, muszą oni otrzymać promocję z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach – co najmniej dobre.

Dodaj komentarz