Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

„Wszystko co dobre, szybko się kończy” – tymi słowami Dyrektor Dariusz Szadowski rozpoczął inagurację nowego roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, czyniąc wyraźną aluzję do mijających wakacji, czasu wypoczynku dla uczniów i nauczycieli.

                Wieloletnią tradycją już jest to, że tę uroczystość  w Kościuszce uświetniają swoją obecnością liczni przedstawiciele służb mundurowych działających na terenie naszego powiatu i regionu.  Nie inaczej było i tym razem. Wśród zaproszonych gości byli obecni: młodszy brygadier Tomasz Zwolak – zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, major Bartosz Słoboda – reprezentujący Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie majora Mariusza Sokoła, nadkomisarz Paweł Knysz – reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie inspektor Wiolettę Pawluk, porucznik Dariusz Bednarz – Szef Sekcji Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, starszy chorąży sztabowy Andrzej Knap – reprezentujący dowódcę 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie pułkownika Krzysztofa Sarnowskiego, młodszy chorąży Andrzej Leśko – reprezentujący 19. Nadbużańską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pani Monika Panasiewicz – przewodnicząca Rady Rodziców.

Tak liczna obecność reprezentantów różnych służb mundurowych na uroczystościach w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki świadczy o dostrzeganiu udziału naszych uczniów oraz kadry pedagogicznej w życiu lokalnej społeczności a także angażowania się  Szkoły w liczne regionalne przedsięwzięcia. Z pewnością bardzo ważnym faktem jest to, że w Kościuszce prężnie działają, ciągle rozwijając swoją bazę szkoleniowo-dydaktyczną, klasy mundurowe. Funkcjonują one pod patronatem finansowym i szkoleniowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

                Oficjalną uroczystość, po której młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami, zakończyło ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych.