Porozumienie z 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym

W dniu 27 września 2022 r. na Sali Tradycji 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego OPW, pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, a 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który pełni rolę patronackiej jednostki wojskowej. Porozumienie podpisali Dowódca 2.pr płk Krzysztof SARNOWSKI oraz Dyrektor Szkoły Pan Dariusz SZADOWSKI w obecności Starosty Hrubieszowskiego Pani Anety KARPIUK. Porozumienie ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia służby wojskowej w SZ RP, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności Państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.