Porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym

8 lutego 2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, a Zakładem Karnym w Hrubieszowie.

Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie w obszarze dydaktyczno – wychowawczym, mające na celu kształtowanie postaw młodzieży klasy o profilu mundurowym.

Zespół Szkół nr 3 w w Hrubieszowie zawarł już podobne porozumienia o współpracy z innymi służbami mundurowymi z naszego terenu tj. z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Hrubieszowie, 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy, funkcjonariusze Służby Więziennej będą udzielali stosownej pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów, mającą na celu przekazanie fachowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem i strukturą Służby Więziennej, ale także obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Dzięki zawartemu porozumieniu szkoła otrzyma wsparcie w procesie edukacyjnym, które jest szczególnie cenne dla uczniów wiążących swoją przyszłość ze Służbą Więzienną.

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki