Planujemy nowe podróże edukacyjne!

Młodzież oraz kadra Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie aktywnie uczestniczyła w wyjazdach dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Były to wyjazdy do
Portugalii dla kadry oraz Hiszpanii dla uczniów.
W kolejnym roku szkolnym, dzięki przyznanej akredytacji i udzielonej kwocie wsparcia €62’934,00 zorganizowane będą kolejne wyjazdy edukacyjne dla jeszcze większej grupy uczniów, którzy bezpłatnie będą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w kolejnych krajach europejskich.
Z dumą zaznaczamy, że jesteśmy pierwszym liceum ogólnokształcącym w naszym powiecie, które przystąpiło do programu Erasmus+ i tak aktywnie wykorzystało możliwości nowatorskiego kształcenia kadry i uczniów!