Otwarcie ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Strzelce Lasy Państwowe w lesie Dębinka

W piękny jesienny dzień 9 października 2023 r. klasy czwarte Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki wraz z dyrektorem szkoły panem Dariuszem Szadowskim oraz swoimi wychowawcami uczestniczyły w otwarciu nowej ścieżki edukacyjnej w podhrubieszowskim lesie Dębinka. Ta nowa inicjatywa miała szansę zaistnieć dzięki staraniom pana dr. Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, zaangażowaniu Nadleśnictwa Strzelce na czele z nadleśniczym panem Krzysztofem Gronkiem oraz życzliwości hrubieszowskiego starostwa, reprezentowanego na inaguracji ścieżki przez starostę panią Anetę Karpiuk i radnego powiatu pana Jerzego Czerwa.
W miejscu spotkania przywitał nas pracownik Nadleśnictwa Strzelce, który z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadał o sokolnictwie oraz psach myśliwskich, wzbudzając żywe zainteresowanie młodzieży tym tematem. Wystąpienie było bardzo plastyczne i obrazowe, gdyż przedstawicielowi Nadleśnictwa towarzyszył sokół oraz wyżeł krótkowłosy. Następnie głos zabrali gospodarze wydarzenia: pan minister Marcin Romanowski, pan nadleśniczy Krzysztof Gronek i pani starosta Aneta Karpiuk, którzy zaprezentowali walory edukacyjne i wychowawcze nowo otwartej ścieżki. Po takim wstępie wyruszyliśmy wszyscy, oprowadzani przez pracowników Nadleśnictwa Strzelce, na trasę ścieżki, która wiodła po bardzo malowniczym i urokliwym terenie Dębinki. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie przy ognisku i smacznych kiełbaskach, podczas którego wywiązało się szereg już nieformalnych i towarzyskich rozmów między młodzieżą i gospodarzami wydarzenia. Były one bardzo ciekawe i pozwalające spojrzeć nieco inaczej na inicjatorów spotkania. Dowiedzieliśmy się m.in., że pani starosta jest absolwentką klasy biologiczno-chemicznej, a jeden z pracowników nadleśnictwa to z kolei absolwent Kościuszki …