Nowe godziny od listopada

Od 3 listopada lekcje zdalne odbywają się wg podziału godzin, ale następuje zmiana czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych godzin lekcyjnych.

1. 8.00 – 8.30

2. 8.40 – 9.10

3. 9.20 – 9.50

4. 10.00 – 10.30

5. 10.40 – 11.10

6. 11.20 – 11.50

7. 12.00 – 12.30

8. 12.40 – 13.10

Dyrektor Szkoły, Dariusz Szadowski