Nauczanie hybrydowe

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wprowadzam w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie od dnia 19.10.2020. nauczanie hybrydowe (mieszane) według następującej zasady:

a) od 19.10.2020 do 23.10.2020. – klasy I i III nauczanie stacjonarne ( tradycyjne) zgodnie z aktualnym planem lekcji. Klasy II – nauczanie zdalne wg zasady- lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji ale trwają po 30 minut.

Zajęcia prowadzone są na platformie discord lub innych platformach uzgodnionych z nauczycielami a także za pomocą e-maili klasowych.

b) od 26.10.2020. do 30.10.2020. – klasy II i III metodą tradycyjną. Klasy I metodą zdalną.

Dyrektor Szkoły, Dariusz Szadowski.