Nasze Stypendystki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennic z naszej szkoły.

Wśród uczniów uhonorowanych w 2020 roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie:
Alicja Pasieka (klasa II) i Kinga Wróblewska (klasa III).

Wyróżnienie to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najlepszą w szkole średnią ocen lub wyróżnił się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.

Obydwie uczennice otrzymały nie tylko najwyższą średnią ocen w szkole w roku 2019/2020, ale wykazały się przede wszystkim niezwykle aktywną postawą i zaangażowaniem, biorąc udział w licznych projektach i konferencjach naukowych, konkursach oraz olimpiadach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Do takich osób z pewnością należy Kinga, która jest laureatką XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz finalistką V Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Uczennica obecnie klasy III bierze także udział w programie stypendialnym Lider Ochrony Środowiska. W ramach tego ostatniego projektu Kinga przygotowała dostępne w sieci internetowej prezentacje na temat ścieżek przyrodniczych miejscowości naszego powiatu, a swoimi doświadczeniami dzieliła się na I Konferencji Naukowej „Fauna, flora, krajobrazy i ich ochrona”.

Znaczącymi osiągnięciami może także pochwalić się o rok młodsza Alicja Pasieka, stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego i finalistka I etapu VII edycji Olimpiady Solidarności.

Stypendium Alicji i Kingi jest dowodem na to, że warto się uczyć i doskonalić swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.
Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.