Marta Suchodolska z Kościuszki z awansem do finału centralnego!

Młodzież z ZS nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie uczestniczyła 09.04.2022 w Lublinie w XXXVII Okręgowej Olimpiadzie Ekologicznej.
Po eliminacjach szkolnych do konkursu wojewódzkiego podeszli: Marta Suchodolska, Mateusz Klamer i Kornelia Sienicka.
Do części pisemnej przystąpiło łącznie 43 uczniów z liceów Lubelszczyzny.
Wśród nich wyłoniono te osoby, które napisały test udzielając ponad 70% prawidłowych odpowiedzi.
Nasi uczniowie napisali test bardzo dobrze. Mateuszowi i Kornelii zabrakło 2 punktów, Marta dostała się do finału ustnego.
Pytania testowe były dość trudne. Tylko 8 osób na moźliwych12, przewidzianych regulaminem przeszło etap pisemny z pełnym sukcesem.
W części ustnej Marta i pozostali uczniowie losowali zestawy 6 pytań.
Odpowiadali przed 16-osobową komisją składającą się min. z przedstawicieli uczelni, parków krajobrazowych, kuratorium oświaty.
To duża szansa ale i stres dla młodych ludzi. Pytania dotyczyły wiedzy i postaw ekologicznych.
Udział w finale krajowym jest gwarancją pozyskania indeksu na wiele uczelni.
Gratulujemy Marcie Suchodolskiej awansu z 3 miejsca do finału krajowego.
Cieszymy się z sukcesów wszystkich. Doceniamy ich pracę, zainteresowania i motywację o, którą coraz trudniej u ludzi młodych.
Opiekunem merytorycznym młodzieży jest Anna Szadowska.
 Opr. Anna Szadowska