Kornelia Sienicka wyróżniona w konkursie

Kornelia Sienicka, uczennica klasy III Cg została wyróżniona!

w konkursie historycznym pn. „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”.
Konkurs, którego uroczyste podsumowanie odbyło się 27 września 2021 roku w Delegaturze LUW w Zamościu, został zrealizowany w ramach zadania publicznego pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego
i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU – Priorytet I. Patronat Honorowy nad konkursem, którego celem było zainteresowanie młodego pokolenia Polaków osobą Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona Roku 2021, objął Jego Ekscelencja Ks. bp dr Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
Cieszymy się, że wśród licznego grona uczestników konkursu, praca i zaangażowanie naszej uczennicy zostały docenione i wyróżnione.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!