Kolejny WIELKI SUKCES! Mamy akredytację!

Współpracę z programem Erasmus+ podjęliśmy już w 2021 roku, gdy nasz projekt „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie,” jako jedyny wśród szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących wygrał konkurs w sektorze Edukacja szkolna. Realizowany był od 01.11.2021 do 31.10.2022. Nasza kadra uczestniczyła w dwóch kursach metodycznych w Portugalii, podczas których pracownicy mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, wzbogacenia warsztatu metodycznego, poznania nowatorskich i skutecznych form i metod pracy. Dowiedzieli się również jak wykorzystywać zasoby internetowe i osiągnięcia najnowszej techniki w swojej pracy. Szkolenia za granicą były szansą na wymianę doświadczeń, wiedzy i przykładów dobrych praktyk z pedagogami z innych krajów europejskich oraz nawiązania kontaktów międzynarodowych. Dzięki temu projektowi wzmocnił się europejski wymiar i charakter naszej placówki!

W kolejnej rundzie konkursu wniosków (luty 2022) zaakceptowano nasz następny projekt „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie” tym razem dedykowany uczniom. Projekt realizujemy od 01.10.2022 do 31.09.2023. Już w maju i czerwcu tego roku nasi podopieczni wyjadą do słonecznej Hiszpanii, w której każda grupa przez dwa tygodnie weźmie udział w bogatym programie kulturowym, lekcyjnym i pozalekcyjnym. Uczniowie będą mieli okazję podnieść poziom kluczowych kompetencji cyfrowych oraz językowych. Dodatkowym atutem będzie również kontakt z rówieśnikami z innych kulturowo i językowo krajów, komunikowanie się z nimi po angielsku i hiszpańsku. Udział w projekcie ułatwi przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz pomoże w wyzwalaniu samodzielności i kreatywności uczniów.

Nie spoczęliśmy jednak na laurach i bardzo intensywnie działaliśmy dalej w tym obszarze. Wynikiem tych starań jest to, że nasza szkoła kolejny raz została doceniona przez ekspertów Narodowej Agencji przyznając nam tym razem akredytację w sektorze Edukacja szkolna w ramach akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie październik 2022, która umożliwia nam kolejne mobilności dla uczniów i nauczycieli przez okres pięciu lat 2022-2027. Akredytacja w programie Erasmus+ to prostsze procedury wnioskowania o wsparcie finansowe w akcjach mobilnościowych w ramach Akcji 1.

Dzięki programowi Erasmus+ kadra nauczycielska ma możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, społecznych, kulturowych oraz językowych. Co więcej, szkolenia skierowane na wykorzystanie TIK na zajęciach spowodują wzrost aktywności uczniów na zajęciach i przygotowanie ich do podjęcia przyszłej pracy z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego to kolejna zaleta programu, która przyczyni się do wzrostu zaangażowania nauczycieli w europejskie programy, nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów. Podniesienie kompetencji nauczycieli wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły.

W przypadku uczniów korzystanie z programu Erasmus+ to podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych (TIK), dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod uczenia się oraz kompetencji językowych poprzez porozumiewanie się z rówieśnikami w języku obcym. W dodatku, uczniowie mają możliwość podniesienia poziomu kompetencji miękkich takich jak: wzmocnienie własnej wartości i zwiększenie samooceny oraz świadomości różnorodności kulturowej UE, naukę tolerancji, poszanowania kultur i otwartości na inność, poznanie dziedzictwa europejskiego czy rozwijanie edukacji obywatelskiej.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, które sprawiają, że szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna, a młodzież przy wsparciu kadry ma zwiększone szanse na postrzeganie siebie jako osób w pełni przygotowanych do życia i pracy jako osoby aktywne, kreatywne i pewne siebie.