KOLEJNE POROZUMIENIE SZKOŁY Z PRESTIŻOWĄ UCZELNIĄ!

23 kwietnia 2021 roku pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 w Hrubieszowie reprezentowanym przez Dyrektora mgr. inż. Dariusza Szadowskiego a Lotniczą Akademią Wojskową
z siedzibą w Dęblinie reprezentowaną przez Rektora – Komendanta gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura podpisane zostało porozumienie o współpracy.

Głównym założeniem współpracy jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu obronności państwa i lotnictwa oraz kształtowanie postaw obywatelskich w poszanowaniu wartości wspólnych Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dzięki porozumieniu szkoła otrzymuje wsparcie dające możliwość poszerzenia działań dających uczniom szansę zdobycia wiedzy i umiejętności w strefach związanych z obronnością państwa i lotnictwa. Oznacza to szereg przedsięwzięć pozwalających na edukację opartą zarówno na teorii, jak i działaniach praktycznych, a wszystkie to ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich, co w przyszłości może pomóc im także w wyborze kariery zawodowej w służbach mundurowych.

Zespół Szkół nr 3 sukcesywnie poszerza grono niezwykle cenionych instytucji i uczelni, z którymi współpracuje. Dzięki temu oferta edukacyjna szkoły staje się wyjątkowo atrakcyjna a nasi absolwenci mają nieograniczone możliwości wyboru dalszej kariery.

Lata spędzone w murach tej szkoły dają gruntowne wykształcenie, trwałe przyjaźnie, wsparcie i niezapomniane wspomnienia – wszystko to składa się na profil absolwenta szkoły, który napawa dumą.