III Szkolne Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

W Zespole Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie odbyły się III Szkolne Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w prelekcjach oraz warsztatach poprowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych specjalistów, którzy wyrazili chęć podjęcia współpracy ze szkołą w dziedzinie profilaktyki szeroko rozumianej.

Pomysłodawcą i inicjatorem programu jest: Dyrekcja szkoły, pedagog szkolny – p. Ewa Łopocka – Dyjak, pielęgniarka szkolna – p. Teresa Landman oraz nauczyciel biologii – p. Monika Pisiewicz. Realizacja programu możliwa była dzięki współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego – p. Marcinem Nowakiem oraz p. Krzysztofem Brudnowskim, a także p. Joanną Nieradko i p. Jolantą Szadowską. Pomoc i zaangażowanie młodzieży naszej szkoły wpłynęły na jakość organizowanych spotkań.
III Szkolne Dni Profilaktyki rozpoczęły się spotkaniem młodzieży z funkcjonariuszami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Brygada funkcjonariuszy przygotowała i poprowadziła na terenie szkoły „Instruktaż szkoleniowy z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz ratownictwa drogowego”. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas I i II.
W kolejnym dniu w szkole gościliśmy specjalistów, którzy podjęli tematykę szeroko rozumianej profilaktyki uniwersalnej. Treści zawarte w prelekcjach i warsztatach zaplanowane zostały zgodnie z celami szkolnej profilaktyki skupiającymi się szczególnie na kształtowaniu pozytywnych i wartościowych postaw społecznych. Podczas prelekcji analizowane były współczesne zagrożenia wynikające z eksperymentowania z narkotykami i dopalaczami, prawne konsekwencje agresji elektronicznej, zagadnienia procesów dojrzewania i dorastania, fizjologii i profilaktyki chorób wieku młodzieńczego, a także sposobów radzenia sobie ze stresem adresowane do tegorocznych maturzystów. W spotkaniach uczestniczyła młodzież klas I, II i III oraz wychowawcy i nauczyciele.
Program III Szkolnych Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia przedstawiał się następująco:

I. 19 kwietnia 2017 roku – pierwszy dzień profilaktyki:
Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Temat spotkania: „Instruktaż szkoleniowy z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz ratownictwa drogowego”.

II. 20 kwietnia 2017 roku – drugo dzień profilaktyki:
1). Prelekcja mgr Ewy Obszyńskiej – położnej, Specjalistki ds. epidemiologii w SP ZOZ Hrubieszów na temat: „Co każda moda kobieta powinna wiedzieć o… fizjologii, profilaktyce chorób, sposobach dbania o zdrowie?”. Udział wzięły uczennice klas II.
2). Prelekcja mgr Teresy Futymy – naczelnej pielęgniarek SP ZOZ Hrubieszów na temat: „Procesy okresu dojrzewania i dorastania”. Uczestniczyli uczniowie klas II.
3). Warsztaty z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – mgr Justyną Szeląg na temat: „Stres pod Kontrolą”. Klasa III A, III B, III C, III E, III F.
4). Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Hrubieszowie: ppor. Grzegorzem Jaworskim, st. sierż. sztab. Markiem Wlizło i mł. chor. Pawłem Caboniem oraz psem specjalnym Nygusem na temat: Współczesne zagrożenia i szkodliwość substancji psychoaktywnych – narkotyki i dopalacze”. Uczestniczyli uczniowie klas I oraz II.
5). Prelekcja funkcjonariusza Powiatowej Komendy Policji w Hrubieszowie asp. sztab. Jarosława Karkuszewskiego na temat: „Agresja elektroniczna – stalking, cyberstalking, cyberbulling, trolling – konsekwencje psychologiczne i prawne”. Uczestniczyli uczniowie klas I.
6). Fitness i zumba dla wszystkich uczniów chętnych spędzić aktywnie i kreatywnie 2 godziny z Instruktorką Zumby Fitnessu i Kulturystyki obecnie również w PLATINUM ZAMOŚĆ – panią Małgorzatą Tyrka.
7). Młodzież klasy II D pod opieką nauczyciela biologii pani Moniki Pisiewicz przygotowała po raz kolejny Kącik Zdrowej Żywności – w tym roku pod postacią zdrowych i dietetycznych deserów i koktajli, które dostępne były do spróbowania dla całej społeczności szkolnej. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie degustacji.
W sposób szczególny Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie oraz organizatorzy dziękują za współpracę i pomoc w organizacji III Szkolnych Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia ww. prelegentom i trenerom. Ponadto dziękujemy Kierownictwu instytucji, które swoją przychylnością umożliwiły realizację zadań profilaktycznych w szkole:
1). Komendantowi Powiatowemu PSP w Hrubieszowie kpt. mgr inż. Piotrowi Gronowiczowi oraz z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie st. bryg. mgr inż. Dariuszowi Bednarzowi.
2). Dyrektorowi Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk. Januszowi Krotkiewiczowi.
3). Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie podinsp. Grzegorzowi Pietrasiakowi.
4). Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie mgr Teresie Perehubko-Mirosław.
5). Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie – dr Zofii Laskowskiej – Kotowskiej.
Dziękujemy za podjęcie współpracy ze szkołą.

Dodaj komentarz