III Debata Walentynkowa

We wtorek 13 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie rozpoczęła się Debata Walentynkowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przeżywające swój jubileusz 25-lecia działalności w diecezji oraz przez szkołę. Tegoroczna dyskusja o miłości w przeddzień Walentynek poprowadzona została pod hasłem „Kochać jak to łatwo powiedzieć – czy warto zawierać MAŁŻEŃSTWO?” Jest to już czwarte (piąte w diecezji) spotkanie młodzieży ze specjalistami, którzy odpowiadają na pytania i potrzeby młodych ludzi. Debata w całości poświęcona była dyskusji o najważniejszych kwestiach – miłości, narzeczeństwa i małżeństwa. Nauczyciele oraz specjaliści pracujący z młodzieżą podkreślają, że młodzi ludzie potrafią dostrzec i nazwać nie tylko własne problemy, ale także problemy innych osób, a miarą ich dojrzewania do dorosłości jest umiejętność poszukiwania sposobów świadomego podejmowania decyzji. Debata okazała się dobrym pomysłem, odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy aktywnie brali udział w dyskusji. Chęć uczestniczenia w Debacie widoczna była po uwzględnieniu ilości uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół zaproszonych, a także czasie trwania spotkania – 2,5 godzinna dyskusja zakończyła się o godzinie 12.30.

Na tegoroczną Debatę Walentynkową zaproszeni zostali goście w osobie:

mgr Monika Jakubczak – psycholog;

ks. dr Piotr Spyra;

pan Marcin Gomułka, bloger, autor internetowego projektu „Początek wieczności”.

W Debacie wzięli udział maturzyści ze wszystkich Hrubieszowskich Szkół: Zespołu Szkół nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz studenci korzystający z ferii. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 220 uczniów.
Przebieg Debaty Walentynkowej wyznaczony został przez młodzież, która tegorocznym specjalistom zadawała pytania dotyczące nurtujących ich problemów i trudności w życiu osobistym, uczuciowym, emocjonalnym, narzeczeńskim, małżeńskim, rodzinnym oraz w relacjach z innymi osobami. Prelegenci odpowiadali na pytania uczniów dotyczące sposobów rozpoznawania znaków miłości, budowania relacji międzyosobowej, której podbudową jest zawsze miłość. Pytania dotyczyły skuteczności terapii małżeńskich oraz czy jest możliwe odbudowanie miłości w rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Specjaliści uzupełniając swoje wypowiedzi próbowali wspólnie odpowiadać na pytania uczniów. Młodzież pytała także o skutki wczesnego macierzyństwa, sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji, a także o przyczyny rozpadania się młodych małżeństw. Zaproszonym gościom i specjalistom, uczniom hrubieszowskich szkół i ich opiekunom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie dziękujemy za udział w tegorocznej Debacie Walentynkowej.