Ekologiczny Kościuszko

Jak ważne we współczesnym świecie są postawy proekologiczne, nikomu nie trzeba uświadamiać. Niezmiernie istotne jest jednak to, aby popularyzację odpowiednich zachowań rozpocząć w szczególnie sprzyjającym do tego momencie, czyli wtedy, gdy umysł ludzki staje się najbardziej otwarty i skłonny do przyjmowania wrażliwych postaw. Rozumiejąc wagę tych zagadnień, dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie im. Tadeusza Kościuszki, reprezentowana przez Dyrektora mgr. inż. Dariusza Szadowskiego, oraz Nadleśnictwo Strzelce, reprezentowane przez Nadleśniczego mgr. inż. Krzysztofa Gronka, zawarły w dniu 9 lutego 2023 roku, w obecności Starosty Powiatu Hrubieszowskiego Pani Anety Karpiuk, porozumienie o współpracy.

            Celem podpisanego porozumienia jest popularyzacja wśród szkolnej młodzieży troski o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, jego ochrona i troska o nie. Strony porozumienia, dostrzegając w sobie partnera w realizowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska, zobowiązały się m.in. do organizowania zajęć dydaktyczno – wychowawczych na terenie Nadleśnictwa Strzelce, przeprowadzania prelekcji z zakresu ochrony przyrody i środowiska, koordynowania zajęć terenowych oraz uczestniczenia przedstawicieli Nadleśnictwa w szkolnych uroczystościach.

            Ta cenna inicjatywa, której efektem jest zawarte porozumienie, stwarza ogromną szansę dla młodzieży na wykształcenie w sobie, we współpracy z najbardziej kompetentnymi osobami, jakim z pewnością są pracownicy Nadleśnictwa Strzelce, odpowiednich postaw proekologicznych. Dodatkowo, poprzez obcowanie z autorytetami w dziedzinie leśnictwa, pojawia się możliwość większego zainteresowania młodych ludzi wiedzą z tego zakresu oraz popularyzacji studiów związanych z ochroną przyrody, środowiska i leśnictwa.