DOFINANSOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE DLA KLAS MUNDUROWYCH W KOŚCIUSZCZE

DOFINANSOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE DLA KLAS MUNDUROWYCH W KOŚCIUSZCZE

W roku szkolnym 2023/2024 w Kościuszce szczególnie dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkól podstawowych cieszyły się klasy mundurowe.
Liczba chętnych, którzy złożyli podania, a następnie stawili się na egzaminie sprawnościowym, będącym elementem koniecznym rekrutacji do klas mundurowych, okazała się być tak duża, że Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz ich rodziców, postanowiła tylko w tym roku szkolnym utworzyć aż trzy klasy pierwsze. Dwie z nich to oddziały przygotowania wojskowego certyfikowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które także w pełni finansuje funkcjonowanie tych klas w systemie szkolenia wojskowego oraz zapewnia indywidualne wyposażenie kadeta w odpowiedni ekwipunek, m.in. w postaci pełnego umundurowania. Aby wszystkim uczniom pierwszych klas mundurowych zagwarantować równe szanse i warunki funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz wojskowym, Pani Starosta Aneta Karpiuk wraz z Zarządem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przekazała 36 tysięcy złotych na dofinansowanie działania trzeciej klasy mundurowej.

Dotacja ta spowodowała, że kadeci wszystkich klas mundurowych mają zapewnione jednolite umundurowanie oraz indywidualne wyposażenie, np. w postaci wojskowych plecaków.
Serdecznie dziękujemy