Ciekawe konkursy

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HRUBIESZOWIE

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie ogłasza konkursy, które adresowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Chcemy zachęcić Was do aktywnych poszukiwań, rozwijania pasji i odkrywania talentów.
Naszym celem jest także dostarczenie Wam bodźców do wzajemnego poznawania się i podtrzymywania
poczucia wspólnoty pomimo braku możliwości codziennego kontaktu. 
Pokażcie, jak radzicie sobie z tą wyjątkowo trudną sytuacją, co daje Wam wytchnienie i radość, gdy świat przeżywa kryzys.

I.  KONKURSY LITERACKIE:

                                   1.      „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…”- co zrobię, gdy skończy się pandemia.
                    2.      Co jest grane? – recenzja filmu, który poprawia mi humor nawet w najgorsze dni.

II.  KONKURSY PLASTYCZNE:

                                   1.    „Superbohater, czyli ja” – przedstaw siebie jako ulubionego superbohatera.        
                                   2.   „W moim magicznym domu…” – projekt wymarzonego kącika w Twoim domu, miejsca, w którym chcesz usiąść z dobrą książka, posłuchać ulubionej muzyki.

Mamy nadzieje, że każdy uczeń znajdzie konkurs odpowiadający jego zainteresowaniom.
Organizatorem i pomysłodawcą konkursów jest Dyrekcja i Samorząd Uczniowski naszej szkoły.
Na autorów najlepszych prac w każdym konkursie czekają nagrody rzeczowe.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdziecie w
regulaminie poniżej/

 

REGULAMIN KONKURSÓW:

 1. ORGANIZATOR KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
  – Dyrekcja oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego ZS nr3 
 1. CELE KONKURSU:

rozwijanie zainteresowań uczniów
integracja uczniów
budowanie poczucia więzi ze szkołą
  promowanie świadomego kontaktu z różnymi tekstami kultury
promocja szkoły

 1. ADRESACI I ZASADY ZGŁOSZEŃ
  – Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie
  – Do konkursu może przystąpić dowolna liczba uczestników z każdej klasy

– Termin zgłoszeń – dostarczenia prac konkursowych upływa 30 listopada 2020. Prace z konkursów literackich należy przesłać drogą mailową na adres: agnieszka.szymanik@zsnr3.pl, prace z konkursów plastycznych mogą być dostarczone w formie skanu na ten sam adres, ale organizator zastrzega sobie prawo do oryginałów w podanym terminie.

 

 1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC:

I KONKURS LITERACKI:

1. „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…’- co zrobię, gdy skończy się pandemia. Praca może mieć formę eseju lub wiersza, musi być napisana samodzielnie      a uczeń zgłaszając pracę do konkursu jednocześnie potwierdza, że jest jej wyłącznym autorem. Praca nie powinna liczyć więcej niż 300 słów.

2.      Co jest grana? – recenzja filmu, który poprawia mi humor nawet w najgorsze dni. Praca powinna być napisana zgodnie z wytycznymi recenzji, powinna liczyć nie więcej niż 400 słów.

Prace w kategorii ‘konkurs literacki’ będą oceniane pod kątem ich poprawności językowej      i oryginalności przedstawionych treści

 

II KONKURS PLASTYCZNY:

          1.  Superbohater, czyli ja – przedstaw siebie jako ulubionego superbohatera.
          2.      „W moim magicznym domu…”– projekt wymarzonego kącika w Twoim domu, miejsca, w którym chcesz usiąść z dobrą książką, posłuchać ulubionej muzyki.
   
    Prace  mogą przyjąć dowolna formę, może być to szkic, kolaż, grafika komputerowa, rysunek w formacie A4.
    Mogą zostać dostarczone w formie skanów na podany wyżej adres mailowy, ale organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginałów.
   Uczeń zgłaszając pracę do konkursu potwierdza, że jest jej wyłącznym autorem.
   Prace w kategorii ‘konkurs plastyczny’ będą oceniane pod kątem ich oryginalności i estetyki    

   
KAŻDA PRACA MUSI BYĆ CZYTELNIE PODPISANA:
IMIE I NAZWISKO UCZNIA, 
 KLASA, TYTUŁ PRACY – NAZWA KONKURSU

  

 1. KOMISJA KONKURSOWA:

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora ZS nr 3 w Hrubieszowie
Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z konkursem sporów. 

 1. PRZEBIEG KONKURSU:
  Prace konkursowe powinny zostać dostarczone do 30 listopada 2020 roku
  Komisja ogłosi wyniki 11 grudnia 2020 roku. W zależności od sytuacji wyniki będą ogłoszone podczas zorganizowanego w budynku szkoły spotkania lub/ i na stronie internetowej szkoły 
 1. ZASADY OCENY:
  – Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
  – Nagrody rzeczowe otrzyma trzech najlepszych uczestników każdego konkursu. 
 1. UWAGI KOŃCOWE:
  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę
  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac konkursowych na stronie internetowej szkoły i organizacji wystawy zgłoszonych prac
  Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu