BEZPŁATNE WARSZTATY DLA ÓSMOKLASISTÓW i GIMNAZJALISTÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Hrubieszowie
 zaprasza na

 

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA ÓSMOKLASISTÓW

zajęcia warsztatowe prowadzone z następujących bloków przedmiotowych:
– język polski
– matematyka
– język obcy (język angielski,  język rosyjski lub  język niemiecki)

każdy blok przedmiotowy obejmować będzie wykłady i ćwiczenia

zajęcia warsztatowe w małych grupach, prowadzone raz w tygodniu,
w godzinach popołudniowych

rozpoczęcie warsztatów: listopad 2018r.,zakończenie: kwiecień 2019r.,

zajęcia warsztatowe przeznaczone dla wszystkich uczniów ósmych klas szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA GIMNAZJALISTÓW

zajęcia warsztatowe prowadzone z następujących bloków tematycznych:
– blok humanistyczny

            – blok matematyczno–przyrodniczy
– język obcy (język angielski,  język rosyjski lub  język niemiecki)

każdy blok tematyczny obejmować będzie wykłady i ćwiczenia

zajęcia warsztatowe w małych grupach, prowadzone raz w tygodniu,
w godzinach popołudniowych

rozpoczęcie warsztatów: listopad 2018r., zakończenie: kwiecień 2019r.,

zajęcia warsztatowe przeznaczone dla wszystkich uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego

Korzyści związane z uczestnictwem w warsztatach:

powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy
nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów
rozwijanie umiejętności wnioskowania, argumentowania i formułowania opinii
rozwijanie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym
oswojenie z formą egzaminu
dogodna lokalizacja zajęć

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Żeromskiego 11

22-500 Hrubieszów

tel. 84 6962524,    www.zsnr3.pl

Zapisy do końca października 2018 roku!

Serdecznie zapraszamy

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie