2 PUŁK ROZPOZNAWCZY OBJĄŁ PATRONATEM KLASĘ MUNDUROWĄ (OPW) Z KOŚCIUSZKI

W dniu 6 października 2021 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 2 Pułku Rozpoznawczego Panem płk. Jakubem Garbowskim-Narkiewicz a Dyrektorem Zespoły Szkół nr 3 Panem Dariuszem Szadowskim.
Porozumienie zostało zawarte na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 roku i ma na celu przygotowanie uczniów klasy OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego) do podjęcia służby wojskowej poprzez realizację szkolenia praktycznego prowadzącego do przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności wojskowych. Program szkolenia realizowany będzie w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zakres zajęć, prowadzonych przez instruktorów wojskowych z 2 Pułku Rozpoznawczego, przewiduje m.in. opanowanie podstaw wychowania wojskowego, a także szkolenie bojowe oraz logistyczne. Szczególnie interesująco zapowiadają się ćwiczenia z zakresu szkolenia bojowego, które będą obejmowały na przykład opanowanie taktyki bojowej (czyli przygotowanie żołnierza do działania na polu walki oraz opanowanie techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych), umiejętność odczytywania map wojskowych, szkolenie medyczne, jak również zajęcia praktyczne na strzelnicy.

Wszystkie zajęcia z zakresu wojskowości będą odbywały się na terenie jednostki wojskowej lub w wyznaczonych przez Dowódcę Jednostki rejonach szkolenia, przy czym wszelkie niezbędne do ich przeprowadzenia środki materiałowe, w tym transport do rejonów szkolenia, będą zabezpieczone przez Jednostkę Patronacką. W zakres podpisanego porozumienia wchodzi również organizacja przez 2 Pułk Rozpoznawczy dla uczniów klasy mundurowej obozu szkoleniowego oraz umożliwienie im uczestnictwa w uroczystościach o charakterze wojskowym i patriotyczno-religijnym organizowanych na terenie hrubieszowskiego garnizonu.