REKRUTACJA NA ROK 2020/2021

Klasa matematyczna z rozszerzonym programem matematyki, fizyki lub geografii oraz informatyki i języka angielskiego

 W tej klasie proponujemy Ci rozszerzony program nauczania z zakresu matematyki, informatyki, fizyki, geografii i języka angielskiego(oczywiście nie wszystkie na raz – trzy do wyboru) który sprawi, że Twoja wiedza stanie się rozleglejsza i głębsza. Zapewnimy Ci rozwój umiejętności  wyniesionych z poprzednich lat nauki z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych. Ucząc się w tej klasie będziesz mógł przygotować się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia matematycznego lub informatycznego, mającego tak duży popyt na rynku pracy.

Na lekcjach informatyki poznasz proces tworzenia stron internetowych, opracowań multimedialnych oraz podstaw programowania. Nauczysz się sprawnego korzystania z usług sieci komputerowych i Internetu oraz będziesz mógł stać się współtwórcą zasobów portali edukacyjnych.

Swoje umiejętności oraz twórczą energię będziesz mógł ponadto spożytkować w kole informatycznym oraz działającej w chwilach wolnych od nauki kawiarence internetowej z dostępem do Internetu.

Zajęcia z rozszerzoną fizyką stworzone są z myślą o osobach, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych (co jest obecnie na topie). Uczęszczając na zajęcia będziesz doskonale przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wiedza z tego zakresu to tradycja, ale przede wszystkim przyszłość! Marzysz o studiach technicznych, a może po prostu chciałbyś rozwinąć swoje zainteresowania w kierunkach ścisłych, wybierz klasę o tym profilu.

 

Klasa humanistyczno – medialna z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Jeżeli interesujesz się szeroko rozumianą kulturą, ciekawią Cię zagadnienia związane z mową ojczystą i historią, intryguje Cię współczesne życie polityczne i społeczne, a także chcesz rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne w dziedzinie języków obcych, to wybór tej klasy jest właściwy.

                Proponujemy Ci kształcenie na poziomie rozszerzonym (ze zwiększoną liczbą godzin) w zakresie  języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz naukę nowożytnych języków obcych (język angielski, język rosyjski i język niemiecki). Ponadto będziesz miał możliwość odkrywania tajników zajmujących Cię zagadnień na zajęciach pozalekcyjnych, takich jak szkolne kluby i koła zainteresowań (teatralne, dyskusyjne o regionie i jego kulturze, poetycko-recytatorskie, dziennikarskie, historyczne). Zapewnimy Ci możliwość korzystania z pomocy naukowych, księgozbioru w bibliotece szkolnej oraz Internetu. Oferta nauczania wzbogacona jest także o liczne wycieczki i wyjazdy poznawczo-turystyczne.

Klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzonym programem biologii i chemii

W klasie biologiczno-chemicznej będziesz miał możliwość poznania tajemnic związanych z biologią człowieka i jego anatomią oraz higieną i edukacją zdrowotną, zwłaszcza w kierunku medycznym. Będziesz również odkrywał sekrety genetyki oraz inżynierii genetycznej. Nie tylko poznasz, ale i zrozumiesz budowę oraz funkcjonowanie własnego organizmu i jego miejsce w ekosystemach. Klasa ta proponuje Ci więc rozszerzony program nauczania w dziedzinie biologii i chemii. Rozwiązywanie w szerokim zakresie chemicznych zadań rachunkowych, udział w ćwiczeniach i doświadczeniach laboratoryjnych, a także poznanie praw biologicznych, chemicznych i fizycznych kierujących światem organizmów roślinnych i zwierzęcych z pewnością ułatwi Ci ubieganie się o dyplom wyższej uczelni o kierunku biologicznym, chemicznym lub pokrewnym.

Jeżeli więc cechuje Cię chęć odkrywania zasad wpływających na funkcjonowanie świata, poszerzanie wyniesionych z poprzednich lat nauki wiadomości, to bądź pewny, że wybór tej klasy będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

Klasa mundurowa z rozszerzonym programem geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie 

Jeżeli pragniesz rozwijać swoje zainteresowania sportem, teorią wojskowości i rekreacją a jednocześnie wszechstronnie pogłębiać wiedzę ze wszystkich przedmiotów zapraszamy Cię do tej klasy.

Zapewniamy nową pełnowymiarową salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, zewnętrzne boiska o nawierzchni poliuretanowej.

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w wyjazdach na pływalnię i na narty gdzie nauczysz się nowych umiejętności. Poznasz naszą Ojczyznę będąc uczestnikiem spływów kajakowych, rajdów rowerowych oraz pieszych wędrówek. Wszystkie przedmioty będą traktowane równorzędnie, co pozwoli Ci w pełni rozwijać swoją osobowość i zainteresowania.

 

Klasa psychologiczno – społeczna z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i biologii

W klasie tej będziesz miał możliwość poznania tajemnic związanych z biologią człowieka i jego anatomią oraz higieną i edukacją zdrowotną, zwłaszcza w kierunku psychologicznym. Nie tylko poznasz, ale i zrozumiesz budowę oraz funkcjonowanie własnego organizmu i jego miejsce w ekosystemach. Klasa ta proponuje Ci więc rozszerzony program nauczania w dziedzinie biologii. Udział w ćwiczeniach, doświadczeniach laboratoryjnych oraz udział w seminariach i warsztatach prowadzonych przez uczelnie medyczne, a także poznanie praw biologicznych kierujących światem organizmów roślinnych i zwierzęcych z pewnością ułatwi Ci ubieganie się o dyplom wyższej uczelni o kierunku biologicznym lub pokrewnym.

Jeżeli więc cechuje Cię chęć odkrywania zasad wpływających na funkcjonowanie świata, poszerzanie wyniesionych z poprzednich lat nauki wiadomości, to bądź pewny, że wybór tej klasy będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.a taki jest klimat w naszej szkole …


 
Kliknij na logo klasy a dowiesz się więcej …
    

Pobierz WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do 4-letniego liceum:

matematyczna

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego lub informatyki oraz wyższa ocena z geografii lub fizyki

psychologiczno – społeczna

j. polski, matematyka, biologia, wyższa ocena z  j. obcego

biologiczno – chemiczna

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego, wyższa ocena z chemii lub biologii

mundurowa

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego, geografia lub wiedza o społeczeństwa

humanistyczno – medialna

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego, wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie

We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania, oraz do wyboru język rosyjski (kontynuacja) lub język niemiecki (kontynuacja lub podstawa).

W klasach, w których język angielski będzie nauczany na poziomie podstawowym (matematycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej), uczniowie mają możliwość uczenia się tego języka na poziomie rozszerzonym od klasy II (w grupach międzyoddziałowych) – utworzenie poszczególnych grup językowych jest uzależniona od ilości chętnych kandydatów.

Wymagane dokumenty:

• podanie,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu,
• karta zdrowia i karta szczepień,
• 2 fotografie podpisane na odwrocie

Ważne terminy:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: 

–  do 10 lipca 2020 roku – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

–  31 lipca 2020 roku – 4 sierpnia 2020 roku – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

 

2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 roku. 

3. Od 13 do 18 sierpnia 2020 roku w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

4. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 roku. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !