ZS nr 3 w Hrubieszowie Srebrną Europejską Szkołą Praworządności

Kapituła X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP2021 przyznała Zespołowi Szkół nr 3 w Hrubieszowie tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP.

Wśród kilku tysięcy szkół ponadpodstawowych (w tym 264 sklasyfikowanych) szkoła zajęła wysokie 86 miejsce i jest jedyną szkołą w powiecie mogącą pochwalić się takim sukcesem.

 W rankingu tym wyróżnione zostają szkoły, których uczniowie odnoszą sukcesy w społeczno–prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP.
Przyznany status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021 daje placówce prawo szczycić się faktem, że edukacja społeczna, europejska i prawna z dziedziny praw człowieka i/ lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione na arenie ogólnopolskiej. Jest to dla nas wyraźny sygnał, że podejmowane przez nauczycieli i uczniów kierunek działań jest słuszny, a nasi uczniowie mają w szkole możliwość rozwijania swoich pasji i poszerzania horyzontów.

Oczywiście tak prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy.