Zebrania z Rodzicami

24 września godzina 16.00 rodzice klas pierwszych

28 września godzina 16.00 rodzice klas trzecich

8 października godzina 16.00 rodzice klas drugich po gimnazjum

12 października godzina 16.00 rodzice klas drugich po szkole podstawowej

Zapraszamy