Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uczniowie klas I i II .

Rozdanie świadectw z zachowaniem pełnych środków bezpieczeństwa związanych z COVID- 19
(maseczki ,rękawiczki zachowanie bezpiecznych odległości,dezynfekcja sal) odbędzie się 26.06.2020. w/g harmonogramu:
 
godzina 9.30
 
Klasy:
I Ap – sala 22
I Bp – aula szkolna
I Cp – sala 20
I Mp1 – sala 21
I Mp2 – sala 1
 
godzina 10.15
 
Klasy:
I Ag – sala 21
I Bg – aula szkolna
I Cg – sala 20
I Mg – sala 5
 
godzina 11.00
 
Klasy:
II A – sala 5
II B – sala 1
II M – aula szkolna
 
 

Dyrektor Szkoły Dariusz Szadowski