Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Kościuszce

Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa (…) oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! J.Przyboś „Lipiec”

19 czerwca, tradycyjnie już o 9.15, po uroczystej mszy w kościele garnizonowym, której niepowtarzalną oprawę stworzyli uczniowie klas mundurowych, w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością liczni goście i przyjaciele naszej szkoły: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego pani Maryla Symczuk, ks. prałat Andrzej Puzon, komendant placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie ppłk. Dariusz Łopocki, komendant powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Pietrasiak, z-ca kom. powiatowego Straży Pożarnej st. kap. Tomasz Zwolak oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Paweł Walencik.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego oraz po przemówieniach Pana Dyrektora, Pani Starosty a także Ks. Prałata Andrzeja Puzona i przewodniczącego Rady Rodziców, nastąpiło wręczenie świadectw, nagród książkowych oraz listów gratulacyjnych do rodziców bardzo licznej grupie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i działalności społecznej. Przemawiający zwrócili uwagę na osiągnięcia młodzieży naszej szkoły, łącząc je z uznaniem dla nauczycielskiego wysiłku w roku niezwykle trudnym dla oświaty. Na szczególną uwagę zasługuje postawa Pauliny Malon z klasy II C, która została stypendystą Premiera RP ze średnią ocen 5.5, Kingi Wróblewskiej z I A, która również ze średnią 5,5 uzyskała Stypendium Dyrektora Szkoły oraz Jakuba Panasiewicza z kl. II M, który został najlepszym sportowcem szkoły. Łącznie świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 43 uczniów, z których 10 mogło poszczycić się uzyskaniem złotych tarcz, 18 – srebrnych, a 15 brązowych. W tym roku „złote pióro” dla najlepszego absolwenta powędrowało do Aleksandry Kołodziej z kl. III C ze średnią 5,44. Miłym akcentem uroczystości było obdarowanie przez panią Starostę wyróżnionych uczniów upominkami.

W drugiej części uroczystości wręczono awanse szkolne uczniom klas mundurowych. Awansowano 8 kadetów na stopień starszego kadeta i 25 młodszych kadetów na stopień kadeta. Mianowano także starszego kadeta Patrycję Jastrzębską na dowódcę kompani szkolnej oraz starszego kadeta Marcina Rudzia, starszego kadeta Piotra Dumę, starszego kadeta Jakuba Jaronia, kadeta Paulinę Szczypek, kadeta Katarzynę Dulską, kadeta Damiana Rutkowskiego, kadeta Marcjannę Chmielewską na dowódców szkolnych plutonów i drużyn. Awanse wręczali Dyrektor Szkoły oraz obecni na uroczystości Komendanci hrubieszowskich służb mundurowych oraz wychowawcy klas mundurowych.

Wyróżnieni uczniowie klas pierwszych i drugich roku szkolnego 2018-19:

Malon Paulina kl. 2c – 5,5 (w 1 sem. 5,3); Wróblewska Kinga kl 1a – 5,5 (w 1 sem. 5,06); Olszak Aleksandra kl. 2c – 5,4; Szlonzak Justyna kl. 2a – 5,38; Kędziera Aleksandra kl 2c – 5,3; Chrząstek Magdalena kl. 2c – 5,1; Wiatrzyk Julia kl. 2c – 5,1 ; Śmiałko Aleksandra kl. 2c – 5,1; Wilczek Natalia kl. 2b – 5,1; Pakuła Agnieszka kl. 2c – 5,0; Jaroń Jolanta kl. 2b – 5,0; Kraczuk Jagoda kl. 2d – 4,77; Mróz Martyna kl. 2d – 4,9; Nagadowska Anna kl. 2a – 4,88; Kuczyńska Oliwia kl. 2a – 4,88; Kozierowska Natalia kl. 2a – 4,75; Bartko Julia kl 1a – 5,38; Aleksandra Pirogowicz kl 2d – 5,0; Dziug Klaudia kl 1a – 4,94; Agata Makowiec kl 2b – 4,9; Kowalewski Paweł kl 1b – 4,9; Kowalewski Piotr kl 1a – 4,88; Kusa Gabriela kl 1a – 4,81; Kucharska Wiktoria kl 1b – 4,8; Majewska Julia kl 1b – 4,8; Aleksandra Zgnilec kl 2b – 4,8; Błaziak Błażej kl 2a – 4,78; Frykowska Weronika kl 1a – 4,75; Kowalewska Dominika kl 1b – 4,75.

Najlepsi absolwenci roku szkolnego 2018-19: złote tarcze: klasa 3a: Ciężka Aleksandra – 5,06; Lebiedowicz Tomasz – 5,0; Lesiuk Dominika – 4,82; Rewucha Kamil – 4,82; klasa 3c: Kołodziej Aleksandra – 5,44; Kot Aleksandra – 5,17; Furlepa Aleksandra – 5,0; Skiba Aleksandra – 4,89; Flis Ewelina – 4,89 klasa 3d: Tatarczak Marta – 5,22 srebrne tarcze: klasa 3e: Chodorowska Patrycja – 4,83; Kula Karol – 4,89; Sanek Maciej – 4,89 brązowe tarcze: klasa 3a: Semenowicz Klaudia – 4,88