Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

„pstro, pstrawo.. pstrokato… lato…” pisze w swoim wierszu Stanisław Młodożeniec, dodając po chwili: „wszystko odziane mniej – niż cieniej od cienia ucieka – spieka…” . Z tym nam kojarzą się właśnie wakacje, lato, „cicha plaża pośród drzew”… To czas zasłużonego odpoczynku zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Wstępem do tych miłych chwil była uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

22 czerwca punktualnie o 9.15 do auli ZS nr 3 im. T.Kościuszki po raz ostatni w tym roku szkolnym został wprowadzony sztandar szkoły i zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Kościuszce uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
-wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego pani Anna Frączek,
-ks. prałat Andrzej Puzon,
-naczelnik Wydziału Edukacji pan Dariusz Czujkowski,
-przedstawiciel komendanta Straży Granicznej w Hrubieszowie mjr Anna Weremij,
-przedstawiciel dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie
starszy chorąży sztabowy Andrzej Młynarczuk,
-przewodniczący Rady Rodziców pan Józef Mil.
Uroczystości przewodniczył dyrektor Szkoły pan Dariusz Szadowski.

Przemawiający w celny i rzeczowy sposób wskazywali na potęgę edukacji, tej polegającej na bezpośrednim kontakcie między nauczającym i nauczanym, oraz konieczność osobistego przykładu w procesie nauczania oraz wychowania. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie bardzo licznej, bo liczącej około setki, grupie uczniów nagród za uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, działalność społeczną i osiągnięcia sportowe.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły uzyskała Aleksandra Kędziera, która legitymowała się średnią 5,56. Ponadto dwóm osobom za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano stypendium Dyrektora Szkoły: Justynie Szlonzak i Paulinie Malon. Z kolei Aleksandra Olszak otrzymała stypendium ufundowane przez ubezpieczyciela Szkoły CUK Hrubieszów. Wszystkie te osoby uzyskały bardzo wysoką średnią ocen. Nauczyciele wychowania fizycznego wytypowali również najlepszego sportowca szkoły w mijającym roku szkolnym, którym została Aleksandra Kupiec. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele wojska i straży granicznej wręczyli grupie wyróżniających się uczniów klasy mundurowej decyzję o awansie na stopień szkolnego kadeta.

Wszystkim nagrodzonym i promowanym gratulujemy uzyskanych wyników w nauce i wzorowej postawy uczniowskiej.

Fotorelacja: http://www.zsnr3.pl/fotografie/end2018-2/