Wystawa ” Ślady Niepodległości” w Kościuszce

Z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości młodzież naszej szkoły przygotowała wystawę okolicznościową poświęconą tej tematyce. Prezentowane zbiory pochodzą w większości z prywatnych kolekcji uczniów, nauczycieli, absolwentów i osób sympatyzujących z naszą placówką. Wystawa uwzględnia nie tylko odniesienia do  znanych postaci i faktów z historii Polski, ale również ciekawych i nieznanych lokalnych wydarzeń.

            Zaprezentowane zostały materiały związane z hrubieszowskimi śladami Niepodległości, lokalni patrioci (żołnierze z wojny polsko – bolszewickiej, w tym: 4PP Legionów, którzy polegli w trakcie bitwy z wojskami Budionnego pod Hrubieszowem w VIII i IX 1920 r., Stefan Szypulski i Michał Mateusz Lubaka – starsi przodownicy policji państwowej zamordowani na posterunku dnia 1 września 1920 r. przez bolszewików, Teresa Grodzińska – bohaterska sanitariuszka poległa pod Hrubieszowem 1 września 1920, której symboliczny grób znajduje się na miejscowym cmentarzu), twórcy Niepodległej na Ziemi Hrubieszowskiej (ksiądz Melchior Juściński – długoletni proboszcz i dziekan hrubieszowski, Mieczysław Polaczek i Jan Lipnicki – burmistrzowie, Jerzy Marian Hildebrandt – oficer 1. Dywizji Legionów, Sergiusz Konopa ps. „Czaruś”- żołnierz AK i WiN, Wacław Teofil Lejman – fotografik i dokumentalista hrubieszowski), oraz autentyczne zabytki kultury materialnej (fotografie miejsc pamięci i pomników, przygotowane własnoręcznie przez młodzież mapy, bagnety, przedmioty codziennego użytku, hełm, zdjęcia Hrubieszowian).

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, odnajdując w swoich domach niezwykle ciekawe materiały, zdjęcia i przedmioty, które towarzyszyły ówczesnym Polakom. Zebrane eksponaty pozwoliły nam lepiej zrozumieć minione czasy, niejednokrotnie rozbudziły też pasję historyczną zarówno uczniów jak i pracowników szkoły.