Wyniki rekrutacji Erasmus +

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd do Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS + „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie” ( 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074689) znajduje się w sekretariacie szkoły.
Osoby które składały wnioski proszone są o kontakt.

Proszę mieć aktualny paszport lub dowód osobisty oraz kartę EKUZ!