Wyjazd szkoleniowy kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie do Portugalii

Nauczyciele placówki wzięli udział w projekcie „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie”. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej, a tym samym efektywności pracy placówki w zakresie rozwijania kreatywności i innowacyjności nauczycieli.
Uczestnictwo w licznych spotkaniach z przedstawicielami sektora edukacyjnego z innych krajów umożliwiło nauczycielom cenną wymianę doświadczeń i zyskanie świeżego spojrzenia na potrzeby współczesnej młodzieży. Ważnym aspektem pobytu było także zachęcanie do większej otwartości w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, które z pewnością przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności zajęć oraz niwelują różnice pokoleniowe, a dla nauczycieli stają się pomocnym narzędziem w samym procesie przygotowywania zajęć. Wspomniane kwestie omawiane były podczas kursów „Creativity and innovation in teaching and learning for a better classroom” oraz „The digital classroom : how to integrate ICT into the classroom”
Pobyt umożliwił także inspirujący kontakt z szeroko pojętą kulturą będącą wspólnym dziedzictwem europejskim. Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa zarówno w zajęciach przygotowawczych z tego zakresu jeszcze przed pobytem w Portugalii, jak i w trakcie jego trwania. Bogaty program kulturowy obejmował kurs języka angielskiego, portugalskiego, a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych odwiedzanego kraju. Doświadczenia te okazały się niezwykle inspirujące i z pewnością będą miały wpływ na dalszą pracę uczestników projektu.