Wycieczka do Lotniczej Akademii Wojskowej do Dęblina

W dniu 7 grudnia uczniowie Kościuszki z klas 3M i 2M OPW wybrali się na wycieczkę do Dęblina.
Pierwszym punktem programu była Lotnicza Akademia Wojskowa.
Zwiedzanie rozpoczęło się od prezentacji zapoznającej naszych kadetów z zasadami rekrutacji na studia wojskowe i cywilne.
W ramach studiów wojskowych uczenia oferuje naukę na kierunkach:
1. Lotnictwo i Kosmonautyka, (pilotaż statku powietrznego, bezzałogowe statki powietrzne i wskazywanie celu);
2. Nawigacja (nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego, wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa, identyfikacja bojowa);
3. Logistyka (logistyka wojskowa).
Po zapoznaniu kadetów (naszych uczniów) z ofertą studiów wojskowych mieliśmy możliwość zapoznania się z wybranymi pracowniami. Widzieliśmy trenażery lotników, wirtualne lotnisko do kształcenia kontrolerów ruchu lotniczego, wirtualne symulatory skoków spadochronowych, wirtualny symulator śmigłowca oraz samolotu myśliwskiego. Niektórzy szczęśliwcy spośród nas mogli spróbować sił i zasiąść za sterami takiego urządzenia wykonać lot w symulatorze oraz spróbować wylądować co nie każdemu się udało pomimo pomocy ze strony instruktora.
Zapoznaliśmy się też z bazą szkoleniową oraz mogliśmy obejrzeć samoloty i śmigłowce szkolne do nauki i doskonalenia pilotażu w warunkach rzeczywistych. Uczniowie mogli „dotknąć” sterów samolotu czy śmigłowca.
Następnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
W muzeum obejrzeliśmy wystawy pod dachem gdzie znajdowały się liczne pamiątki związane z chwałą polskiego lotnictwa międzywojennego i z okresu 2 wojny światowej a także wystawa dotycząca pierwszego polskiego kosmonauty. W hangarze znajdowały się samoloty i śmigłowce wojskowe i cywilne. Szczególnie ciekawa była wystawa pod chmurką. Kilkadziesiąt samolotów myśliwskich, bombowych i transportowych oraz śmigłowców wojskowych a także samolotów pasażerskich. Wystarczy tylko wymienić takie samoloty jak: Mig-21, Mig-23, Mig-29, Su-22, Mirage 5a, An-2, Jak-23, Su-20, Su-7b, Cesna-150, Ił-28, oraz śmigłowce: Mi-6A, PZL SM-2, Mi-24, Mi-8, Mi-14.
Pełni wrażeń udaliśmy się na posiłek a następnie z dobrymi humorami „polecieliśmy” do Hrubieszowa.