Wilczym tropem


Spotkanie w Kościuszce z redaktorem naczelnym kwartalnika Wyklęci

25 września w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie uczniów klas 3B (humanistyczno-medialnej) i 3 H (mundurowej)


z redaktorem naczelnym kwartalnika Wyklęci panem Kajetanem Rajskim.

Jak czytamy na oficjalnej stronie kwartalnika: „Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym to nie tylko czasopismo, to także hołd oddany żołnierzom powojennego podziemia. Dotychczas nie było magazynu poświęconego wyłącznie temu zagadnieniu, a dotyczącego całego zbrojnego podziemia antykomunistycznego. W nowoczesnej i przystępnej formie przedstawione są losy naszych bohaterów. Poruszone są odkrywcze wątki dotyczące Żołnierzy Wyklętych, a także współczesnych form ich upamiętnienia. Historycy i pasjonaci zwarli szyki, aby co kwartał przedstawić Czytelnikom nową dawkę patriotyzmu, niejednokrotnie sięgając po dotychczas nieznane wątki. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego patrioty – nie tylko 1 marca!”.

Tyle od redakcji. My natomiast możemy potwierdzić, że rzeczywiście idea upamiętniania walki żołnierzy podziemia antykomunistycznego, która legła u podstaw powołania do życia kwartalnika Wyklęci, jest nie tylko realizowana na łamach pisma, ale przede wszystkim wcielania w życie przez jej redakcję, a zwłaszcza przez jej redaktora naczelnego pana Kajetana Rajskiego. Namacalnym dowodem takiego traktowania swojego posłannictwa przez redakcję są spotkania jej przedstawicieli ze szkolną młodzieżą.

Podczas prelekcji pan redaktor, posługując się multimedialnymi środkami przekazu, w sposób zwięzły i czytelny nawet dla najbardziej zatwardziałego laika przedstawił historię II wojny światowej widzianą z perspektywy polskiej oraz omówił biografie, działania i postawy jednych z największych polskich patriotów czasów powojennych, m.in.: rotmistrza Pileckiego oraz Danuty Siedzikówny „Inki”.

Wystąpienie pana Kajetana Rajskiego było przykładem tego, jak w sposób przystępny, nowoczesny i interesujący można ukazywać współczesną historię naszej ojczyzny bez popadania w zbytni patetyzm.