Ważne informacje dla Maturzystów

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Egzaminu Maturalnego stosujemy się do następujących zasad

Na egzamin z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym w dniach 8,9.06.2020. na sale egzaminacyjną wchodzimy w następujący sposób:

Godzina 8.00 – wejście główne klasy – III A i III B (nr 1-16), absolwenci z ubiegłych lat,
Godzina 8.00 – wejście boczne klasy III B (nr 17-22), III C , III D (nr 1-14)
Godzina 8.30 – wejście główne klasy III D (nr 15-22) , III M.

Nakazuję przestrzeganie w/w harmonogramu, jak również noszenie maseczek,rękawiczek i zachowania bezpiecznych odległości.
(poniżej przydział sal na Egzamin Maturalny 2020.)

dyrektor szkoły Dariusz Szadowski