Warsztaty na Akademii Medycznej

Klasy biologiczno-chemicznych chemiczne Liceum Kościuszki brały udział w warsztatach na Akademii Medycznej w Lublinie.

Szkoła kolejny rok uczestniczy w programie doskonalenia młodzieży we współpracy z Uczelnią. Zajęcia prowadzone w małych grupach odbywały się tym razem Zakładzie Fizjologii Człowieka Collegium Medicum. Młodzież poznawała pracę  układu oddechowego i układu nerwowego .Ze szczególnym zaangażowaniem włączyła się w ćwiczenia ze  spirometrii i poznawania ludzkich narządów zmysłów. Atrakcyjność zajęć wyzwała młodzieńczy entuzjazm. Miło było obserwować aktywną i uśmiechniętą młodzież chętnie zgłaszających się do doświadczeń. Takie lekcje są szczególnie cenne. Łatwiej chłonie się wiedzę, zyskuje  motywację a może i odkrywa własne powołanie. Autorytet prowadzących ,miejsce , dostępność środków dydaktycznych dodatkowo wzmacniał siłę oddziaływania. Młodzież uczestniczyła też w zajęciach wydziału pielęgniarstwa Collegium Maximum. Wszędzie towarzyszyła im szczególnie miła atmosfera stworzona przez prowadzących. Druga strona też podkreślała fakt, że ma przed sobą świetną młodzież. Ćwiczenia z pielęgniarstwa uczyły opieki nad niemowlętami. .Symulatory starości pozwalały uczniom na odczuwanie ograniczeń jakie mają osoby starsze , jak ciężko im chodzić  , jak słabo widzą. Pomiary ciśnienia, tętna , poziomu tłuszczu , to dodatkowe umiejętności , które mogli pozyskać .Wspierający zajęcia studenci pomyśleli i o „foto-budce”  Młodzież na chwilę mogła włożyć kitel, maskę chirurga, wziąć w dłonie narzędzia .Fotka  z humorem  bezcenna i ucieszy rodziców z wyobraźnią  .Opiekunem programu jest p. Joanna Warchulińska. Bardzo dziękujemy wszystkim prowadzącym za szczególne zaangażowanie, za darowaną wiedzę i radość poznawania .