Początek roku szkolnego 2016/2017

Jak co roku we wrześniu punktualnie o godzinie 9.15 na placu Zespołu Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i wysłuchaniu hymnu narodowego do zgromadzonych uczniów słowa zachęty mobilizujące do twórczej i wykraczającej poza utarte schematy pracy nad sobą skierował Dyrektor Szkoły p. Dariusz Szadowski. Z kolei Starosta Powiatu Hrubieszowskiego p. Józef Kuropatwa zwrócił uwagę, zwłaszcza uczniom pierwszych klas, na wysoki poziom nauczania w Kościuszce, który zaowocował tym, że maturzyści ZS nr 3 podczas tegorocznego egzaminu dojrzałości uzyskali najlepsze wyniki spośród wszystkich szkół średnich naszego powiatu. Swoją obecnością zaszczycił nas również wypróbowany Przyjaciel Szkoły ks. prałat Andrzej Puzon, podkreślając w swoim przemówieniu wartość wychowania religijnego i patriotycznego w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Także przewodniczący Rady Rodziców p. Józef Mil zachęcał młodzież do właściwego wykorzystania otwierających się przed nimi szans edukacyjnych.
Część oficjalną uroczystości zamknęło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Dodaj komentarz