Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Lato jest zawsze wyjątkowe, czy to gorące, czy zimne, suche czy wilgotne – mawiał klasyk europejskiej prozy Gustaw Flaubert. Właśnie taką aurą pożegnał nas mijający rok szkolny – na początek trochę deszczu, a później uśmiech słońca na powitanie upragnionych wakacji!

25
 czerwca punktualnie o 9.15 do hali sportowej ZS nr 3 im. T. Kościuszki po raz ostatni w tym roku szkolnym został wprowadzony sztandar szkoły i zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w 
Kościuszce wietnili swoją obecnością zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego pan Andrzej Barczuk, proboszcz parafii pw. MBNP ks. Marek Kuśmierczykkapelan 2 Pułku Rozpoznawczego ks. płk. Andrzej Puzon oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Paweł WalencikUroczystości przewodniczył dyrektor Szkoły pan Dariusz Szadowski.

Przemawiający zwracali uwagę na trudny czas, z którym przyszło mierzyć się uczniom i nauczycielom w mijającym roku szkolnym oraz na to, że niedogodności związane z nauczaniem na odległość potrafiliśmy  przekuć w sukces polegający na poszerzeniu naszych kompetencji informatycznych oraz interpersonalnych. 

Miłym akcentem wszystkich uroczystości kończących każdy rok szkolnych jest  wręczenie uczniom nagród za uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, działalność społeczną i osiągnięcia sportowe. Nie inaczej było i tym razem. Bardzo liczna grupa młodzieży, w tym także znakomicie prezentujących się na uroczystości klas mundurowych, otrzymała nagrody książkowe, nagrody Starosty Hrubieszowskiego, stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Dyrektora Szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły uzyskały: Kornelia Siennicka (kl. 2Cg) oraz Alicja Pasieka (kl. 2Cp). Ponadto trzem osobom za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano stypendium Dyrektora Szkoły: Iwonie Flis (kl. 2Cg), Adriannie Dziewiczkiewicz (kl. 2Ap), Mateuszowi Klamerowi (kl. 2Cp). Z kolei Kinga Wróblewska, Kornelia Sienicka, Iwona Flis i Mateusz Klamer otrzymali nagrody pani Starosty Hrubieszowskiego za jedne z najwyższych średnich w szkole a także za reprezentowanie Szkoły i Powiatu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Wszystkim nagrodzonym i promowanym gratulujemy uzyskanych wyników w nauce i wzorowej postawy uczniowskiej.