Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

Chciałoby się powiedzieć: Nareszcie. Nareszcie normalnie, czyli wszyscy razem, bez maseczek i innych koniecznych obostrzeń, które towarzyszyły podobnym okolicznościom przez ostatnie dwa lata, zgromadziliśmy się na szkolnym placu, by wspólnie świętować rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
Uroczystość, po wprowadzeniu sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, rozpoczął Pan Dyrektor Dariusz Szadowski, który, kierując swoje słowa do młodzieży, wspomniał o konieczności zwiększenia ich intelektualnego wysiłku, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań, jakimi z pewnością są egzaminy maturalne w nowej formule. Głos zabrał także przedstawiciel 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego porucznik Mateusz Klimiuk, który odczytał list do młodzieży skierowany przez wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wręczył Panu Dyrektorowi przygotowany na tę okazję kalendarz, prezentujący wszystkie rodzaje sił zbrojnych wchodzących w skład Wojska Polskiego. Tę część uroczystości zwieńczyło ślubowanie klas pierwszych, które były reprezentowane przez Milenę Zwolak, Milenę Biber, Kacpra Załuskiego i Krzysztowa Płaszczewskiego, uczniów klasy mundurowej i matematyczno-fizyczno-geograficznej.
Pierwszy dzień szkoły zakończył się spotkaniami w salach lekcyjnych wychowawców z poszczególnymi klasami.
Wszystkim nauczycielom i uczniom, zwłaszcza pierwszych klas, życzymy w nowym roku szkolnym owocnej i przede wszystkim spokojnej pracy.