Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego odbyli ćwiczenia na terenie obiektów 2 Pułku Rozpoznawczego

W dniu 7.09.2022 r. na obiektach szkoleniowych 2. Pułku Rozpoznawczego zostało przeprowadzone szkolenie z uczniami Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki.
W ramach zajęć ćwiczono elementy z Taktyki, Rozpoznania Wojskowego jak również doskonalono umiejętności uczniów z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej.